BOLMIN
BOLMIN - PAPIERNIA, gm. Chęciny
Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.
Cmentarz znajduje się po lewej stronie  drogi  do Papierni  ( osada  młyńska  nad  Nidą )  około  150  metrów  od  zburzonego 
młyna.  Położony w lesie sosnowym na polanie nad strumieniem. Od  strony  drogi i pasa  lasu  wygrodzony  jest  metalowymi 
rurami na słupkach. Przy strumieniu kwatera ziemna ( 2,7 x 30 m ) porośnięta trawą,  jałowcem i sosną. Kwatera wygrodzona 
płytkim rowkiem, od strony strumyka słabo widoczny wał. Przed kwaterą niewielkie pagórki  ziemne ( być może ślady mogił ). 
W  okolicy dwie ogromne sosny. Teren jest zarośnięty trawą. Spoczywa tu 142 żołnierzy armii niemieckiej m.in. z 7 i 72 Pułku 
Piechoty Landwery poległych głównie w grudniu 1914 roku. Pierwotnie  założony w polu cmentarz  obejmował kilka  mogił. W 
1926 roku został ogrodzony  żerdziami na  słupach  oraz  zaopatrzony  w  duży  drewniany, krzyż,  do  którego  przymocowano 
skrzynkę z nazwiskami poległych.
Szkic cmentarza wojennego 1914 - 1915 w Bolminie - Papierni
Napisy na drewnianej tablicy i na 
płycie różnią się !
Widok cmentarza
Stan cmentarza w 2003 roku.
 
Zobacz, jak cmentarz wygląda w roku 2004, po odbudowie