MAŁOGOSZCZ
                                                Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r., nr IV

Cmentarz położony jest na południowym stoku wzgórza  cmentarnego  Babinek, łatwy do  odnalezienia  w  terenie 
( doprowadzają  strzałki ).  Został  założony  na  planie  prostokąta  ( 11  x  13  m ),  obwiedziony  jest  kamiennym          
murkiem. Wewnątrz  uporządkowany ( 2002 r ). Spoczywa tu 154 żołnierzy armii niemieckiej, 35 rosyjskiej i jeden           
 austro - węgierskiej, poległych  głównie  w  drugiej  połowie  grudnia  1914  roku.  Część  pochowanych   żołnierzy
przeniesiono na ten cmentarz w 1928 roku z rozrzuconych mogił w Małogoszczu i okolicach. W 1937 i 1938 złożono       
tu żołnierskie szczątki z cmentarzy wojennych w Bocheńcu oraz Woli  Tesserowej.  Pierwotnie  cmentarz  posiadał 
kilkanaście mogił z drewnianymi krzyżami. W 1928 roku został wyremontowany. Obecnie cmentarz jest odnowiony
i zadbany.
Cmentarz wojenny w Małogoszczu na Babinku
Tablica na cmentarzu wojennym na Babinku
Cmentarz wojenny